• Implantater fra Motiva® er forsøgsimplantater, som på nuværende tidspunkt ikke er godkendt til salg i USA.

  Implantater fra Motiva® er CE-mærkede, hvilket betyder, at de overholder standarder for helbred, sikkerhed og miljømæssig beskyttelse for produkter solgt i det europæiske økonomiske fællesskab (EØS). På nuværende tidspunkt er Motiva® godkendt til salg i over 80 lande på verdensplan.

  Lær mere
 • Brug vores KIRURG-FINDER til at finde en lokal plastikkirurg/-klinik med den rette uddannelse og akkreditering til at bruge produkter fra Motiva®.

  Lær mere
 • Qid® er verdens første mikrotransponder til klinisk brug i brystimplantater. Den er den eneste transponder med CE-mærke (hvilket angiver overholdelse af standarder for helbred, sikkerhed og miljømæssig beskyttelse for produkter solgt i det europæiske økonomiske fællesskab), og har været godkendt af den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed (FDA) siden 2004. Qid® placeres i geléfyldet inden i implantaterne fra Motiva®.

  En håndholdt scanner bruges til at scanne transponderen udefra for at opnå et elektronisk serienummer (ESN), som kan bruges til at hente vigtige oplysninger om implantatet såsom fremstillingsdato, implantattype, volumen og andet.

  Qid® er en valgfri funktion i implantater fra Motiva®, som er specielt praktisk, når patienter og kirurger skal identificere implantatets type efter indgrebet, og til at kontrollere detaljer om implantaterne i tilfælde af en tilbagekaldelse af produkter.

  Produkt- eller garantioplysninger på kort kan gå tabt eller blive væk. Med det unikke ESN permanent placeret i brystimplantatet giver Qid® sikkerhed i form af omgående sporbarhed og verificering af implantatet.

  Lær mere
 • Den amerikanske pædiatriforening (American Academy of Pediatrics) har udtalt, at der ikke er nogen grund til, at en kvinde med implantater ikke burde amme. Dog kan indgrebet til brystimplantaterne påvirke, hvor optimal evnen til at amme er, ved enten at mindske eller helt fjerne mælkeproduktionen.

  De fleste kvinder med brystimplantater, som forsøger at amme deres nyfødte, ender med at kunne amme. Der er ingen kendt øget risiko for helbredsproblemer hos kvinder med brystimplantater eller børn af kvinder med brystimplantater.

  Du bedes oplyse din kirurg på forhånd, hvis du ønsker at have mulighed for at amme efter dit indgreb, da den kirurgiske indgangsmetode baseret på denne information kan mindske risikoen for problemer ved amning.

  Lær mere
 • Ja, mikrotransponderen (Qid®) er MRI-sikker. Anordningen er MRI-sikker, hvilket betyder, at den ikke har vist sig at udgøre nogen kendt fare i et angivet MRI-miljø med specifikke brugsbetingelser.

  Qid® kan skabe huller på billeddannelser under et MRI af et brystimplantat (kaldet en artefakt-effekt), som kan blokere visningen af et lille område af en mindre mængde brystvæv i nærheden af transponderen. I visse tilfælde kan alternative billeddannelsesteknikker såsom ultralyd, tomosyntese, digital komprimeringsmammogrammi, mammografi med subtraktionskontrast og/eller skintimammografi bruges til bedre at visualisere det område, der påvirkes af implantatets Qid®.

  Du kan få flere oplysninger i dokumentet med brugsanvisninger, som du modtog med Motiva®-produktet, samt vores dokument med OPLYSNINGER TIL PATIENTEN.

  Lær mere

Har du andre spørgsmål?

At være informeret er den bedste måde at træffe kloge, smukke beslutninger på. Spørg løs!