• Alle Motiva Implants® silikonbrystimplantater er dekket av garantien Always Confident Warranty® mot brudd i hele levetiden til enheten og av våre retningslinjer for produktutskifting i tilfelle kapsulær kontraktur Baker grad III og IV i en periode på 10 år. Hvis du vil vite mer om vilkårene våre for garantiprogrammet, kan du klikke HER.

  Lære mer
 • Slik utvider du dekningen til dine Motiva® silikonbrystimplantater: Motiva® tilbyr et utvidet garantiprogram som gjelder for kvalifiserte Motiva® silikonbrystimplantater gjennom en tilleggsavgift som skal dekkes av eller på vegne av pasienten innen 90 dager etter den første brystoperasjonen, som angitt nedenfor:

  • Gratis dekning første året. For å inkluderes i dekningen det første året må pasientene registrere sine Motiva® silikonbrystimplantater på nettstedet vårt eller via Motiva®-appen innen 90 dager etter den første brystoperasjonen. Pasienter med kvalifiserte Qid®-implantater kan i løpet av det første året etter implantering ved brudd eller kapsulær kontraktur Baker grad III og IV i tillegg til produkterstatning også motta økonomisk støtte for hvert berørt implantat. Støtten omfatter kostnadene for revisjonskirurgi når vilkårene, betingelsene og kravprosedyrene, som er tilgjengelige på nettstedet vårt og i appen vår, oppfylles.
  • 2-årig utvidet garantiprogram. Motiva® 2-årige utvidede garantiprogram gjelder bare for kvalifiserte SmoothSilk®/SilkSurface® Plus-implantater uten Qid® og Ergonomix® implantater uten Qid® som er registrert på Motiva®-nettstedet eller Motiva®-appen når det er betalt et ikke-refunderbart gebyr for påmeldingen av pasienten i programmet. Pasientene må registrere de implanterte enhetene innen 90 dager etter den første brystoperasjonen. For alle registrerte produkter som er dekket av vårt 2Y Motiva® Program kan pasienten i tillegg til erstatningsproduktet også få økonomisk støtte for hvert berørt implantat. Støtten omfatter kostnadene for revisjonskirurgi for hvert berørt implantat ved garantikrav for brudd eller kapsulær kontraktur Baker grad III og IV når disse vilkårene, betingelsene og kravprosedyrene oppfylles.
  • 5-årig utvidet garantiprogram. Motiva® 5-årige utvidede garantiprogram gjelder bare for kvalifiserte SmoothSilk®/SilkSurface® Plus-implantater uten Qid® og Ergonomix® implantater uten Qid® som er registrert på Motiva®-nettstedet eller Motiva®-appen når det er betalt et ikke-refunderbart gebyr for påmeldingen av pasienten i programmet. Pasientene må registrere de implanterte enhetene innen 90 dager etter den første brystoperasjonen. For Motiva® implantater med Qid® og med vårt 5Y Motiva® Program, kan kunden i tillegg til erstatningsproduktet også få økonomisk støtte for hvert berørt implantat. Støtten omfatter kostnadene for revisjonskirurgi ved garantikrav for brudd eller kapsulær kontraktur Baker grad III og IV når disse vilkårene, betingelsene og kravprosedyrene oppfylles, som er tilgjengelige på Motiva®-nettstedet og Motiva®-appen.

  a.
  2 500 EUR / Eurosonen
  2 500 GBP / Storbritannia
  2 500 USD / Resten av verden

  b.
  1 000 EUR / Eurosonen
  1 000 GBP / Storbritannia
  1 000 USD / Resten av verden

  c.
  200 EUR / Eurosonen
  200 GBP / Storbritannia
  200 USD / Resten av verden

  d.
  100 EUR / Eurosonen
  100 GBP / Storbritannia
  100 USD / Resten av verden

  Lære mer
 • Følgende Motiva®-brystimplantater er kvalifisert for den 2-årige utvidede garantien:

  • Round, SmoothSilk®/SilkSurface® Plus uten Qid®
  • Round, VelvetSurface® Plus uten Qid®
  • Round, Ergonomix® uten Qid®

  Følgende Motiva®-brystimplantater er kvalifisert for gratis garanti første året og den 5-årige utvidede garantien:

  • Round, SmoothSilk®/SilkSurface® Plus med Qid®
  • Round, VelvetSurface® Plus med Qid®
  • Round, Ergonomix® med Qid®
  Lære mer
 • Garantien til Motiva® implantater vil ikke gjelde for implantasjoner som utføres uten strengt samsvar med gjeldende «Bruksanvisning, Sterile silikonbrystimplantater Motiva Implant Matrix®» og aksepterte kirurgiske prosedyrer av hensiktsmessig kvalifiserte og lisensierte kirurger. Motiva® implantater standard og utvidede garantiprogrammer gjelder ikke for:

  • Fjerning av intakte implantater for kapsulær kontraktur (Baker Grade I eller Baker Grade II)
  • Fjerning av intakte implantater for størrelsesendring
  • Fjerning av intakte implantater på grunn av rynker eller krusning
  • Tap av skallintegritet forårsaket av eller under gjen-operative prosedyrer
  • Tap av skallintegritet som følge av åpne kapotomier eller lukkede kompresjonskapotomi prosedyrer
  • Tap av skallintegritet som følge av skarpe instrumentskader
  • Rekonstruktiv kirurgi

  Establishment Labs® kan utelukke fra gjeldende garantiprogram pasienter med tidligere historie av kapulær kontraktur Baker Grade III og IV.

  Lære mer

Har du andre spørsmål?

Å være informert er den beste måten å ta smarte, vakre beslutninger på. Bare spør i vei!