•  

  Motiva Implants® er under evaluering, men de er i øyeblikket ikke er godkjent for kommersiell bruk i USA.

  Motiva Implants® er CE-merket, noe som betyr at de overholder helse-, sikkerhets- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter som selges i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). For tiden er Motiva® godkjent for kommersiell bruk i mer enn 80 land.

  Lære mer
 • Bruk vårt KLINIKKREGISTER for å finne en lokal kirurg/klinikk med passende opplæring og rettigheter til å bruke Motiva®-produkter.

   
  Lære mer
 • Qid® er verdens første mikrotransponder til klinisk bruk i et brystimplantat. Det er den eneste transponderen med et CE-merke (som indikerer overholdelse av helse-, sikkerhets- og miljøbeskyttelsesstandardene for produkter som selges i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet), og USAs Food & Drug Administration (FDA) godkjente det i 2004. Qid® legges i gelfyllingen inne i Motiva® implantater.

  En håndholdt leser brukes til ekstern skanning av transponderen, og gir et elektronisk serienummer (ESN) som kan brukes til å hente viktig implantatinformasjon, for eksempel produksjonsdato, implantattype, volum og mer.

  Qid® er en valgfri funksjon i Motiva® implantater som er spesielt nyttig for pasienter og kirurger for å identifisere implantattypen etter operasjonen, og for å verifisere implantatdetaljer ved en eventuell tilbakekallelse av produktet.

  Produktinformasjon eller garanti på kort kan gå tapt. Med sitt unike ESN permanent plassert i brystimplantatet, gir Qid® umiddelbar sporbarhet og verifisering av implanter.

  Lære mer
 • American Academy of Pediatrics fastholder at det ikke er noen grunn til at en kvinne med implantater bør avstå fra å amme. Imidlertid kan brystimplantatkirurgi ha innvirkning på hvor optimal ammingen vil være, enten ved å redusere eller eliminere melkeproduksjonen.

  De fleste kvinner med brystimplantater som har prøvd å amme barna sine, har lykkes i dette. Det er ikke kjent at det finnes økt risiko for en kvinne med brystimplantater eller at barn til kvinner med brystimplantater har høyere sannsynlighet for å ha helseproblemer.

  Vennligst informer kirurgen i god tid før inngrepet hvis du ønsker å amme etterpå, siden valg av kirurgisk fremgangsmåte kan redusere sjansen for vansker med amming etterpå.

  Lære mer
 • a, mikrotransponderen (Qid®) er MR-sikker. Enheten er «MR-betinget», noe som betyr at den ikke har noen kjente farer i et spesifikt MR-miljø med bestemte bruksbetingelser.

  Qid® kan skape et avbildningstomrom under MR (kjent som en artefakteffekt) som kan blokkere visualisering av et lite område med mindre brystvev i nærheten. I noen tilfeller kan alternative bildeteknikker som ultralyd, tomosyntesen, digital kompresjonsmammografi, kontrastforsterket mammografi, og/eller scintimammografi brukes til å forbedre visualiseringen av den regionen som er påvirket av Qid®.

  For mer informasjon, vennligst se bruksanvisningen som er mottatt med ditt Motiva®-produkt og vårt dokument INFORMASJON TIL PASIENTEN.

  Lære mer

Har du andre spørsmål?

Å være informert er den beste måten å ta smarte, vakre beslutninger på. Bare spør i vei!