• Motiva Implants® - GlutealArmonic är avsedda för estetisk eller rekonstruktiv volymetrisk förstärkning av stussen för patienter som är minst 18 år och är avsedda:

  • Att korrigera medfödda eller förvärvade gluteala deformiteter eller gluteal asymmetri.
  • Att förbättra det estetiska utseendet hos patienter som är missnöjda med formen/storleken på sin stuss.
  • Att korrigera eller förbättra resultatet av en tidigare gluteal förstorings/rekonstruktionsoperation.

  NOTIS: Informationen häri bör inte användas som ersättning för råd från en lämpligt kvalificerad och licensierad läkare eller annan vårdgivare. Den information som lämnas här är endast för informationsändamål och är avsedd att användas som vägledning.

  Läs mer
 • GlutealArmonic® är inga livstidsenheter. Men den förväntade livslängden för glutealimplantat i silikon kan inte beräknas exakt, eftersom det finns många faktorer utöver tillverkarens kontroll som kan påverka enhetens livslängd. Tiden varierar från en patient till en annan. Vissa patienter kan behöva byta implantaten några år efter det första ingreppet, medan andra kan ha sina implantat i 10 år eller mer. Därför kan implantatets livslängd inte garanteras. För säkerhets skull, och för att få det vackraste och mest hälsosamma resultatet, är det viktigt att patienten återvänder till kliniken för uppföljande utvärdering varje månad under sex månaders tid efter ingreppet och varje år under de första 10 åren. Vid det uppföljande besöket efter 10 år kommer kirurgen att bedöma om det lämpligt att ta bort och byta ut implantaten.

  Läs mer

Har du några andra frågor?

Att vara informerad är det bästa sättet att fatta smarta och vackra beslut. Fråga på!